Tulekaitse puidule


Puit on kergesti süttiv. Puitu ei ole võimalik muuta mittepõlevaks materjaliks. Puitu saab muuta ainult raskesti süttivaks.

Puidu immutamine tuld tõkestavate ainetega (antipüreenidega) muudab puidu raskesti süttivaks. Puidu värvimine tulekaitsevärviga tekitab puidule kooriku-  ehk siis õhuhapnik ei ole enam puiduga kokkupuutes- väheneb oluliselt tule pindmise leviku kiirus, kuumuse ja suitsu eritumine. Tulekaitsevahend ei sobi kasutamiseks pindadel, mida on eelnevalt töödeldud laki, värvi või muu kilettekitava hüdrofoobse ainega.

Tulekaitsevahendiga töödeldud puit võimaldab puidu paindlikumat kasutamist ühiskondlikes hoonetes, avalikus ruumis ning eramajas. Tulekaitse on mõeldud nii sise- kui ka välitingimustesse.

Kasutame erinevate tootjate tulekaitsevahendeid. Küsi pakkumist!

EST RUS ENG