Tulekahju süttimisel on esmatähtis võita aega, et inimesed saaksid hoonest ohutult  lahkuda, võidetud väärtuslikud minutid võivad päästa elusid. Tulekaitsevahendiga töödeldud puit võimaldab puidu paindlikumat kasutamist ühiskondlikes hoonetes, avalikus ruumis ning eramajas. varvitudlaud.ee on voodrilaudu ja teisi puitmaterjale tulekaitsega katnud juba kolm aastat ning omab selles vallas piisavalt kogemust.

Puit on põlev materjal. Puidu pinna temperatuuri tõusmisel üle 100 °C hakkavad temast eralduma gaasid. Puidu süttimine on võimalik temperatuuril ≥250 °C. See iseenesest tähendab, et leegi juuresolekul süttivad emiteeritud gaasid. Kui puidu pinna temperatuur tõuseb 500 °C, siis sellel temperatuuril on võimalik puidu isesüttimine.

Puidu immutamine tuld tõkestavate ainetega (antipüreenidega) muudab puidu raskesti süttivaks. Puidu värvimine tulekaitsevärviga tekitab puidule kooriku-  ehk siis õhuhapnik ei ole enam puiduga kokkupuutes-  väheneb oluliselt tule pindmise leviku kiirus, kuumuse ja suitsu eritumine. Tulekaitsevahend ei sobi kasutamiseks pindadel, mida on eelnevalt töödeldud laki, värvi või muu kilettekitava hüdrofoobse ainega.

Millest lähtuda tulekaitsevahendi valimisel puidule?

  • eelkõige vahendi ohutusest inimese ja loomade tervisele, keskkonnale – et toode ei sisaldaks toksilisi, kantserogeenseid koostisosi;
  • tulekaitsevahendi  vastavusest kõrgeimale võimalikule tuleohutusklassile. Avaliku ruumi ja ühiskondlike hoonete puhul peab lähtuma ehitisele ja selle osale esitatavatest tuleohutusnõuetest (RTI, 09.11.2004, 75, 525; 2004);
  • Kas toodet on võimalik kasutada sise- või välistingimustes;
  • Kuidas toodet on võimalik puidule kanda?  Kas ainult tööstuslikult või ka kodustes tingimustes;
  • Kas toode aitab kaitsta puitu ka niiskusest tekkivate probleemide (mädanemine, hallitus, seened jms.) eest ning kas toode säilitab puidu naturaalse välimuse või on tootega võimalik puidule anda kaunist dekoratiivset välimust;
  • Enamlevinud kohad kus kasutatakse tulekaitsevahendit puidule on eramajade puit fassaadid, tuulekastilauad  ja katusealused sõrestikud, kuurid, kõrvalhooned, verandad, terrassid, väliköögid. Ühiskondlike hoonete-  lasteaedade, koolide, kortermajade, kaubanduskeskuste, sotsiaalmajade, söögikohtade, spordihallide puit detailid.

Eesti turul on saadaval paljude erinevate tootjate tulekaitsevahendid puidule mille vahel valida:

 www.holzprof.ee  ; http://www.iws.ee ; www.remmers.ee ; www.teknos.ee


Näitlik video  Holzprofilt tulekaitsevahendiga töödeldud puidu süttivusest