Soome standardi järgi omab iga profiil kolmest tähest koosnevat tähistust, näiteks STV

1.        Täht: kasutuskoht  S-sisekasutus

           U- väliskasutus

2.        Täht: Sulundi tüüp  T-täissulund

           Y- poolsulund (soon puudub)

3.        Täht: ühenduse või profiili tüüp

           S- otse

           V-kaldu

           K-profiilne

           P- ümardatud

           L- suunatud

           H- palgiprofiil

Voodrilaudade kvaliteeti hinnatakse oksakohtade esinemise järgi puidus. Kvaliteediklasside määramisel on aluseks võetud Soome keelest tõlgitud Soome RT-kaart RT21-10750-et. See materjal ütleb järgmist:

Männil on neli klassi

EM- männi eriklass. See on sisuliselt oksavaba, ühel meetril lubatud kuni kaks oksa maksimaalse läbimõõduga 8mm

VM- väheoksaline mänd

TM- terveoksaline mänd

OM- okslik

Kuusel on kolm männilauaga analoogset  kvaliteedi klassi VK, TK, OK.

VK-  väheoksaline kuusk

TK-  terveoksaline kuusk

OK- okslik kuusk