Esmase hinnapakkumise saab teha olemasoleva ehitusprojekti alusel. Täpsema hinnapakkumise koostamiseks tutvub spetsialist kohapeal objekti eripärade jakliendi ootustega. Konsulteerime ja aitame vajadusel koostada renoveerimiskava.

Teostame järgmisi ehitustöid:


Puitkarkassitööd: sõrestike püstitamine, sõrestike rihtimistööd.
Puitfassaadide ehitamine: servamata, servatud ja hööveldatud laudadest välisfassaadid, viimistlustööd.
Isolatsioonitööd: soojustuse paigaldamine horisontaalsetesse ja vertikaalsetesse konstruktsioonidesse, tuuletõkkeplaatide ja -katete paigaldamine ning tihendamine.
Terrasside ehitustööd: karkasside ehitamine, laudiste ja piirete paigaldamine.
Viimistlustööd: puidu immutamine, värvimine ja voodrilaudade paigaldamine nii sise kui välistöödel.

Kõik materjalid valmivad vastavalt projektile: voodrilauad, veelauaad ja piirdelauad. Viimistlusel kasutame tööstuslikult värvitud voodrilauda, vajadusel värvimine käsitööna. Teeme ka väiksemaid värskendustöid: piirdelaudade vahetus, veelaudade renoveerimine ja vahetus, tuulekastide parandamine. Kõikideks lisatöödeks on meil kvalifitseeritud koostööpartnerid, keda me tunneme ja kellele saame usaldada vajalike tööde teostamise.